Kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez uczelnie publiczne – środowiskowy projekt regulacji

Dlaczego uczelnie potrzebują kodeksu postępowania?

Nowe przepisy związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w sposób znaczący wpływają na procesy organizacyjne w działalności uczelni. Regulują one ogólne zasady przetwarzania danych, pozostawiając często wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do konkretnych sytuacji akademickich.

Przygotowywany kodeks postępowania:

Standardy

wskaże standardy postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w warunkach prawnych funkcjonowania uczelni publicznych

Edukacja

będzie stanowił przewodnik dla nauczycieli akademickich, badaczy i kadry administracyjnej uczelni publicznych w zakresie postępowania z danymi osobowymi

Compliance

pomoże zapewnić zgodność działania uczelni publicznych z wymogami w zakresie ochrony danych osobowych w specyficznych dla działalności akademickiej procesach

 

Po przedłożeniu projektu kodeksu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dokonaniu przez niego oceny zgodności kodeksu z RODO i zatwierdzeniu kodeksu, będzie on wiążący dla uczelni jako tzw. soft law, a jego stosowanie może być uznane za przejaw realizacji obowiązków wynikających z RODO.